Ανάπτυξη εναλλακτικού διδακτικού υλικού

Απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του Π.Σ «ΦΥΕ», για τους προαναφερθέντες εργαστηριακούς κύκλους και περιλαμβάνει:
  • Σύγχρονη προβολή διαφανειών με μαγνητοσκοπημένη εικόνα/ήχο (webcast)
  • Πραγματική βιντεοταινία εκτέλεσης εργαστηριακών ασκήσεων
  •  

                 (Πιέστε πάνω στις εικόνες για να δείτε μια μεγαλύτερη έκδοση)