Συνεργασίες

Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Τμήμα Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τμήμα Φυσικής-Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΑΤΕΙ Αθήνας
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) στην Πάτρα
Department of Environmental Sciences, Wageningen University, Holland
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, (CSIC), Madrid, Spain.
School of Chemistry and Chemical Engineering, Quenn’s University, Belfast