Στοιχεία επικοινωνίας

Εργαστήριο Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τσαμαδού 13-15 και Αγίου Ανδρέου, 26222 Πάτρα
Υπεύθυνος: Κυριάκος Μπουρίκας, Λέκτορας, τηλ: 2610367527, e-mail: bourikas@eap.gr
Μέλη ΣΕΠ και Ερευνητικό προσωπικό: τηλ. 2610367539
Διοικητική Υποστήριξη: Μάνθα Σκιαδά, τηλ. 2610367532, fax: 2610367528, e-mail: mskiada@eap.gr


View Larger Map