Γενικές πληροφορίες

Το Εργαστήριο Χημείας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου λειτουργεί από το 2002. Πρώτος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Σπανός, ο οποίος δυστυχώς τόσο σύντομα έφυγε από κοντά μας…
Το εργαστήριο βρίσκεται στο κτήριο επί της οδού Τσαμαδού 13-15 στην Πάτρα και υπάγεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Καταλαμβάνει επιφάνεια εμβαδού περίπου 150 m2 στο ισόγειο του κτιρίου.

Στο χώρο του εργαστηρίου πραγματοποιείται εκπαιδευτική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την εξάσκηση των φοιτητών του προγράμματος σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες, ΦΥΕ» στα πλαίσια της Θεματικής Ενότητας «Εργαστήρια Χημείας» και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος, ΚΠΠ» στα πλαίσια εκπόνησης των φοιτητών πειραματικών διπλωματικών εργασιών.

Στο χώρο υπάρχουν τρεις απαγωγοί, εξαερισμός και κλιματισμός, και σύνδεση στο internet. Ο χώρος διαθέτει επίσης τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας (πυρασφάλεια, στρώση ειδικού εργαστηριακού δαπέδου κ.τ.λ.). Επίσης, υπάρχει ειδική σύμβαση με εταιρία, η οποία αποσύρει όλα τα χημικά απόβλητα με ασφάλεια.